Dokumenti

Nabava, natječaji, sjednice

Povratak na naslovnicu

Dokumenti

Sjednica Odgajateljskog vijeća 24.04.2018. u 18:00 sati u zbornici Doma:

DNEVNI RED:

 • 1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
 • 2. Stanje po odgojnim skupinama
 • 3. Jelovnici za svibanj
 • 4. Realizirano u travnju
 • 5. Planirano za svibanj
 • 6. Suradnja s udrugom Kumulus
 • 7. Razno

Sjednica Odgajateljskog vijeća 29.03.2018. u 10:00 sati u zbornici Doma:

DNEVNI RED :

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Stanje po odgojnim skupinama
3. Jelovnici za travanj
4. Realizirano u ožujku
5. Planirano za travanj
6. RaznoSjednica Odgajateljskog vijeća 01.03.2018. u 12:00 sati u zbornici Doma:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Stanje po odgojnim skupinama
3. Jelovnici za ožujak
4. Realizirano uveljači
5. Planirano za ožujak
6. Razno


Sjednica Domskog odbora 29.01.2018. U 16:30 h u učionici Doma:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice
2. Usvajanje financijskog izvješća o poslovanju Doma za 2017. Godinu
3. Davanje prethodne suglasnosti u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme, do 60 dana, na radno mjesto kuhar/ica do povratka djelatnice s bolovanja.
4. Davanje prethodne suglasnosti u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme,do 60 dana, na radno mjesto sprmačice do povratka djelatnice s bolovanja.
5. Davanje prethodne suglasnosti u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme,do 60 dana, na radno mjesto noćnog pazitelja zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu.
6. Davanje prethodne suglasnosti u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme, do 60 dana, na radno mjesto pomoćni kuhar/ica do povratka djelatnice s bolovanja
7. Izvješće povjerenstva za prevenciju ovisnosti i nasilja za prvo polugodište šk. god. 2017./2018.
8. Izmjena Poslovnika o radu Domskog odbora (čl. 8)
9. Razno

-----------------------------

Sjednica Odgajateljskog vijeća 30.01.2018. u 12:00 sati u zbornici Doma:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Stanje po odgojnim skupinama
3. Jelovnici za veljači
4. Realizirano u siječnju
5. Planirano za veljaču
6. Razno

--------------------------

Sjednica Odgajateljskog vijeća 28.12.2017. u 11:00 sati u zbornici Doma:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Stanje po odgojnim skupinama
3. Jelovnici za siječanj
4. Realizirano u prosincu 2017.godine
5. Planirano za siječanj 2018. godine
6. Razno

----------------------

Sjednica Domskog odbora 19.12.2017. U 17:15 h u učionici Doma

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice
2. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice
3. Davanje prethodne suglasnosti po provedenom natječaju u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme na mjesto tajnika/ce
4. Davanje prethodne suglasnosti po provedenom natječaju u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme na mjesto kuhar/ica do povratka djelatnice s bolovanja (D.T).
5. Usvajanje: - Plana nabave za 2018. Godinu
- Financijskog plana za 2018. Godinu
- Obrazloženje financijskog plana za 2018. Godinu
- Projekcije za 2019. I 2020. Godinu
6. Izmjena Poslovnika o radu Domskog odbora (čl. 8)
7. Korištenje financijskih sredstava ostvarenih iz vlastitih prihoda (matematičari)
8. Razno

----------------------

Sjednica Domskog odbora 29.11.2017. u 16:30 sati u učionici Doma

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice
2. Davanje prethodnih suglasnosti u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme na mjesto odgajatelja do povratka djelatnika s bolovanja(A.A)
3. Razno

ZAKLJUČAK SA SJEDNICE ODRŽANE 29.11.2017. (DOWNLOAD PDF)

----------------------

Sjednica Odgajateljskog vijeća 28.11.2017. u 12:00 sati u zbornici Doma:

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Stanje po odgojnim skupinama
3. Jelovnici za prosinac
4. Realizirano u studenom
5. Planirano za prosinac
6. Razno

---------------


Sjednica Domskog odbora 16.11.2017. u 16:30 h sati u učionici Doma:

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 8. i 9.sjednice Domskog odbora
2. Rebalans financijskog plana za 2017. godinu
3. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje na radnom mjestu kuharice, zamjena za bolovanje, dvije kuharice
4. Razno

ZAKLJUČAK SA SJEDNICE ODRŽANE 16.11.2017. (DOWNLOAD PDF)

---------------

Sjednica Domskog odbora 25.10.2017. u 16:30 sati u zbornici Doma

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 7.sjednice Domskog odbora
2. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje na radnom mjestu kuharice, zamjena za bolovanje, dvije kuharice
3. Usvajanje Prijedloga odluke o izmjenama Statuta Doma učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš
4. Podnesak stručne suradnioce Ane Imrović
5. Razno
Sjednica Domskog odbora 24.10.2017. u 16:30 sati u zbornici Doma:

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 8.sjednice Domskog odbora
2. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje na radnom mjestu kuharice, zamjena za bolovanje, dvije kuharice
3. Usvajanje Prijedloga odluke o izmjenama Statuta Doma učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš
4. Podnesak stručne suradnioce Ane Imrović
5. Razno

-----------------------------

Sjednica Odgajateljskog vijeća 24.10.2017. u 12:00 sati u zbornici Doma

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Jelovnici za studeni
3. Realizirano u listopadu
4. Planirano za studeni
5. Razno


Sjednica Domskog odbora 28.9.2017. u 16:30 sati u zbornici Doma

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 6.sjednice Domskog odbora
2. Usvajanje Izvještaja o radu Doma za školsku godinu 2016./2017.
3. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Doma za školsku godinu 2017./2018.
4. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje kuharice na zamjeni za kuharicu Danicu Topić
5. RaznoSjednica Odgajateljskog vijeća 27.9.2017. u 12:00 sati u zbornici Doma:

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Jelovnici za listopad
3. Planirano za listopad
4. Razno


Sjednica Domskog odbora 7.7.2017. u 16:30 sati u zbornici Doma

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 5.sjednice Domskog odbora
2.Usvajanje polugodišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana
3. Utvrđivanje cijene smještaja i prehrane redovnih učenika u Domu u školskoj godini 2017./2018.
4. Utvrđivanje cijene za program obogaćivanja života u Domu u školskoj godini 2017./2018.
5. Utvrđivanje cijene rezervacije i cijene za smještaj i prehranu redovnih učenika za boravak do 5 dana u školskoj godini 2017./2018.
6. Suglasnost ravnateljici za izvođenje radova u Domu tijekom ljeta
7. Raspodjela vlastitih prihoda za prvih 6 mjeseci 2017. godine
6. Razno

ZAKLJUČAK SA SJEDNICE ODRŽANE 07.07.2017. (DOWNLOAD PDF)

 

 

Sjednica Odgajateljskog vijeća 19.9.2017. u 12:00 sati u zbornici Doma:

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Prva dva tjedna školske godine 2017./2018.
3. Izvješće o radu za prošlu školsku godinu 2016./2017.
4. Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2017./2018.
5. Planirano
6. Razno

Sjednica Odgajateljskog vijeća 31.8.2017. u 10:00 sati u zbornici Doma:

Dnevni red:

1 Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2.Početak školske godine 2017.2018.
3. Razno

Sjednica Odgajateljskog vijeća 14.7.2017. u 10:00 sati u zbornici Doma:

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Stanje nakon popravnih ispita
3. Anketa za učenike
4. Izvješće upisne komisije, razmještaj po sobama i po odgojnim skupinama
5. Razno

 

Sjednica Odgajateljskog vijeća 3.7.2017. u 12:00 sati u zbornici Doma:

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2.
Realizirano
3. Stanje po odgojnim skupinama
4. Upisi u Dom za školsku godinu 2017./18
5. Razno

Sjednica Domskog odbora 27.6.2017. u 16:30 sati u učionici Doma:

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Domskog odbora
 2. Povlačenje Prijedloga odluke o izmjenama Statuta koji je upućen na 50. sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba u sazivu 2013.-2017.
 3. Utvrđivanje prijedloga odluke o izmjenama Statuta
 4. Imenovanje ravnatelja/ice Doma učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš
 5. Razno

 

Sjednica Domskog odbora 31.5.2017. u 16:30 sati u učionici Doma:

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Domskog odbora
 2. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Domskog odbora
 3. Izvješće o Zaključcima Odgajateljskog vijeća, zbora radnika i Vijeća roditelja sa stajalištima o kandidatima za izbor ravnatelja/ice
 4. Razgovor s kandidatima za ravnatelja/icu
 5. Izbor ravnatelja/ice
 6. Razno

Sjednica Domskog odbora 24.5.2017. u 16:30 sati u učionici Doma:

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Domskog odbora
 2. Otvorena pitanja o funkcioniranju Domskog odbora
 3. Otvaranje prijava na Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš
 4. Utvrđivanje izborne liste kandidata
 5. Razno

ZAKLJUČAK SA 3. SJEDNICE DOMSKOG ODBORA ODRŽANE DANA 24. SVIBNJA 2017. GODINE

Sjednica Domskog odbora 3.5.2017. u 16:30 sati u učionici Doma

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Domskog odbora
2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja o izboru ravnatelja/ice Doma učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš
3. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje na određeno puno radno vrijeme do 60 dana za radno mjesto:

 • pomoćna kuharica
 • spremačica
 • ekonom

4. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
5. Razno

ZAKLJUČAK SA 2. SJEDNICE DOMSKOG ODBORA ODRŽANE DANA 03. SVIBNJA 2017. GODINE

Sjednica Odgajateljskog vijeća 24.4.2017. u 12:00 sati u zbornici Doma

Dnevni red:

1.Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2.Realizirano
3.Planirano
4.Stanje po odgojnim skupinma
5.Razno

Sjednica Domskog odbora 30.3.2017. u 16:30 sati u učionici Doma

Dnevni red:

 1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Domskog odbora
 2. Verificiranje mandata imenovanih članova Domskog odbora
 3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Domskog odbora
 4. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto noćnog pazitelja
 5. Razno

ZAKLJUČAK SA 1. SJEDNICE DOMSKOG ODBORA ODRŽANE DANA 30. OŽUJKA 2017. GODINE

Sjednica Odgajateljskog vijeća 27.3.2017. u 11:00 sati u zbornici Doma:

Dnevni red:

 • 1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
 • 2. Realizirano
 • 3. Planirano
 • 4. Stanje po odgojnim skupinma
 • 5. Razno

Sjednica Odgajateljskog vijeća 1.3.2017. u 12:00 sati u zbornici Doma

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2.
Realizirano
3. Planirano
4. Stanje po odgojnim skupinma
5. Razno

Sjednica Domskog odbora 1.3.2017. u 16:30 sati u učionici Doma

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika s 40. sjednice
 2. Izmjene Statuta Doma učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš
 3. Davanje prethodne suglasnosti Ravnateljici za zapošljavanje na određeno puno radno vrijeme do 60 dana noćne paziteljice Snježane Resar
 4. Davanje prethodne suglasnosti Ravnateljici za zapošljavanje na određeno puno radno vrijeme pomoćne kuharice-za natječaj
 5. Davanje prethodne suglasnosti Ravnateljici za zapošljavanje na neodređeno radno vrijeme noćnog pazitelja
 6. Razno

Sjednica Domskog odbora 21.2.2017. u 16:30 sati u učionici Doma:

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 39. sjednice
2. Davanje prethodne suglasnosti Ravnateljici za zapošljavanje na određeno puno radno vrijeme Martine Žinić do 60 dana, a do povratka Nives Valentine Berlan s bolovanja
3. Razno

Sjednica Odgajateljskog vijeća 30.1.2017. u 12:00 sati u zbornici Doma:

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2.
Realizirano
3. Planirano
4. Razno
5. Izbor predstavnika Odgajateljskog vijeća za Domski odbor

Sjednica Domskog odbora 26.1.2017. u 16:30 sati u učionici Doma:

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika s 38. sjednice
 2. Usvajanje Financijskog izvješća za 2016. godinu
 3. Davanje prethodne suglasnosti Ravnateljici za zapošljavanje na određeno puno radno vrijeme Ivane Bojčić, a do povratka Marice Mendeš s bolovanja
 4. Davanje prethodne suglasnosti Ravnateljici za zapošljavanje na određeno puno radno vrijeme do 60 dana Mateje Bojčić, a do povratka Zlatice Bilik s bolovanja
 5. Evaluacija preventivnih programa
 6. Razno

Sjednica Odgajateljskog vijeća 27.12.2016. u 10:00 sati u učionici Doma:

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Planirano
3. Razno


Sjednica Domskog odbora 22.12.2016. u 16:15 sati u učionici Doma:

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika s 37. sjednice
 2. Usvajanje Financijskog plana za 2017. i projekcija za 2018. i 2019.
 3. Obrazloženje Financijskog plana za 2017.
 4. Usvajanje Plana nabave za 2017.
 5. Usvajanje Poslovnika o radu Odgajateljskog vijeća
 6. Razno


Sjednica Odgajateljskog vijeća 22.12.2016. u 12:00 sati u učionici Doma:

Dnevni red:

1.    Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2.   
Realizirano
3.   
Poslovnik o radu Odgajateljskog vijeća
4.   
Stanje po odgojnim skupinama
5.    Razno


Sjednica Domskog odbora 29.11.2016. u 16:30 sati u učionici Doma:

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika s 36. sjednice
 2. Usvajanje rebalansa proračuna za 2016.
 3. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje na određeno puno radno vrijeme Sandri Matković, a do povratka Danice Topić s bolovanja
 4. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje na određeno puno radno vrijeme Ivani Bojčić, a do povratka Marice Mendeš s bolovanja
 5. Razno


Sjednica Odgajateljskog vijeća 23.11.2016. u 12:00 sati u učionici Doma:


Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Pedagoške mjere
3. Realizirano
4. Planirano
5. Poslovnik o radu Odgajateljskog vijeća
6. Razno


Sjednica Domskog odbora 
27.10.2016. u 16:30 sati u učionici Doma


Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika s 35. sjednice
 2. Donošenje Odluke o cijeni prehrane učenika Učeničkog doma Ante Brune Bušića u periodu od 5. do 17.10.2016.
 3. Davanje suglasnosti u svezi sa zasnivanjem radnih odnosa
 4. Izmjena Poslovnika o radu Domskog odbora
 5. Razno


Sjednica Odgajateljskog vijeća 25.10.2016. u 12:00 sati u učionici Doma

Dnevni red:

1.    Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2.   
Realizirano
3.   
Planirano
4.   
 Razno


Sjednica Domskog odbora 10.10.2016. u 16:30 sati u učionici Doma

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika s 34. sjednice
 2. Davanje suglasnosti u svezi sa zasnivanjem radnih odnosa
 3. Razno


Sjednica Odgajateljskog vijeća 29.9.2016. u 12:00 sati u učionici Doma

 
Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Stanje u Domu nakon prvih mjesec dana školske godine
3. Realizirano u 9.mjesecu i planirano za 10. mjesec.
4. Razno


Sjednica Odgajateljskog vijeća 19.9.2016. u 12:00 sati u učionici Doma

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Stanje u Domu u prva dva tjedna nastavne godine
3. Izvješće o radu za školsku godinu 2015./16.
4. Godišnji plan i program Doma za školsku godinu 2016./17.
5. Razno


Sjednica Domskog odbora
19.9.2016. u 16:30 sati u učionici Doma

Dnevni red:
1. Predstavljanje nove članice Domskog odbora iz reda Vijeća roditelja
2. Verifikacija zapisnika s 33. sjednice
3. Davanje suglasnosti u svezi sa zasnivanjem radnih odnosa
4. Godišnje izvješće za školsku godinu 2015./16.
5. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Doma učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš za školsku godinu 2016./17
6. Razno


Sjednica Odgajateljskog vijeća 
1.9.2016. u 11:00 sati u učionici Doma

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice

2. Priprema za školsku godinu 2016./17.

3. Razno


Sjednica Odgajateljskog vijeća 14.7.2016. u 10:00 sati u učionici Doma

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Informacija o obavljenim upisima
3. Formiranje odgojnih skupina i razmještaj učenika po sobama
4. Razno


Sjednica Odgajateljskog vijeća 1.7.2016. u 10:00 sati u učionici Doma

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Stanje nakon produžne nastave
3. Analiza ankete za učenike i roditelje
4. Razno


Sjednica Odgajateljskog vijeća 
25.05.2016. u 12:00 sati u zbornici Doma

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice

2. Stanje po odgojnim skupinama

3. Realizirano i planirano

4. Rasprava o učenicima koji ostaju u Domu sljedeće školske godine

5. Popis učenika koji ostaju  iza 10.6.2016. u Domu

6. Razno


Sjednica Odgajateljskog vijeća 26.04.2016. u 12:00 sati u zbornici Doma

Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Stanje po odgojnim skupinama
3. Maturanti
4. Domijada
5. Realizirano u prethodnom razdoblju i planirano za sljedeće razdoblje
6. Razno

31. sjednica Domskog odbora 02.svibnja 2016. u 16:30 sati u učionici Doma

Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s 30. sjednice
2. Izbor zamjenika predsjednika Domskog odbora
3. Davanje suglasnosti u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa
4. Razno

30. sjednica Domskog odbora 11. travnja 2016. u 16:45 sati u učionici Doma

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 29. sjednice
2. Davanje suglasnosti u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa
3. Razno

29. sjednica Domskog odbora 17. ožujka 2016. u 16:30 sati u učionici Doma

Dnevni red:

1. Predstavljanje novih članova Domskog odbora
2. Verifikacija zapisnika s 28. sjednice
3. Davanje suglasnosti u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa
4. Razno

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sjednica Odgajateljskog vijeća 21.03.2016. u 12:00 sati u zbornici Doma

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Stanje po odgojnim skupinama
3. Realizirano u prethodnom razdoblju
4. Planirano
5. Razno

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sjednica Odgajateljskog vijeća 25.02.2016. u 12:00 sati u zbornici Doma

Dnevni red:

1.Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Stanje po odgojnim skupinama
3.Realizirano i planirano
4. Razno


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sjednica Odgajateljskog vijeća 26.1.2016. u 12:00 sati u zbornici Doma

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Stanje po odgojnim skupinama
3. Realizirano i planirano
4. Razno

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. sjednica Domskog odbora 27.1. 2016. u 13:30 sati u učionici Doma

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 27. sjednice
2. Usvajanje Financijskog izvješća za 2015.
3. Davanje prethodne suglasnosti u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa
4. Razno

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvanredna sjednica Odgajateljskog vijeća 17.2. 2016. u 12:00 sati u zbornici Doma

Dnevni red:

1.Pedagoške mjere
2. Razno

Kontakt i gdje smo

Kako doći do nas?

Karta

Život u domu

Kako izgleda život u domu?

Pogledajte

Novosti

Aktualno u domu

Pogledajte