OBAVIJEST UPISI VAŽNO:

RANG LISTA - UČENICI 2018.-2019.

LJETNI UPISNI ROK

Prijave za upis: 12.07.2018. od 08 - 16h

Upis u učenički dom: 13.07.2018. od 08 – 16h i 16. 07.2018. od 08 - 16h

Dokumenti potrebni za prijavu na natječaj:

  • Prijavnica na natječaj za upis u učenički dom. Prijavnicu možete skinuti OVDJE
  • Preslika svjedodžbi 5.,6.,7. i 8. razreda osnovne škole
  • Ostali dokumenti koji mogu utjecati na pravo prednosti za prijam u učenički dom (vidi Odluku za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018/2019. MZO-a OVDJE

Učenici koji se prijave s nepotpunom dokumentacijom neće biti na konačnoj ljestvici poretka učenika za upis u učenički dom.

Dokumenti potrebni kod upisa u Dom:

  • Potvrda o upisu u srednju školu
  • Uvjerenje o prebivalištu ili osobna iskaznica
  • Potvrda nadležnog školskog liječnika za boravak u domu

VAŽNO: Učenici se trebaju prijaviti za upis 12.07. i ponijeti kopije svjedodžbi zadnja četiri razreda osnovne škole i dokumente kojima dokazuju eventualno pravo na ostvarivanje dodatnih bodova. Učenici koji propuste prijave, neće se moći upisati u Dom.

Ako se prijavljujete putem faxa ili elektronske pošte (što ne preporučujemo jer vjerujemo da vam je važno vidjeti prostor i upoznati zaposlenike doma) svakako navedite i kontakt telefon.

Za sve dodatne informacije možete se javiti na brojeve telefona 01/4854-044, 01/4854-092 i 01/4870-406.

Kontakt i gdje smo

Kako doći do nas?

Karta

Život u domu

Kako izgleda život u domu?

Pogledajte

Novosti

Aktualno u domu

Pogledajte