OBAVIJEST


Poštovani roditelji i učenici,

sukladno Odluci za prijam učenika u učeničke domove u šk. godini 2022. / 2023. (NN 72/2022), poveznica na dokument: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_72_1065.html

ovim putem Vas obavještavamo da su u ljetnom upisnom roku u Domu učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš popunjena sva slobodna mjesta, stoga se jesenski upisni rok neće održati.


LJETNI UPISNI ROK 2022./2023.


Dom učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš, Trg Marka Marulića 6, Zagreb za školsku godinu 2022./2023., ima ukupno 9 slobodnih mjesta za upis učenika i 10 slobodnih mjesta za upis učenica.

Učenici/ce se PRIJAVLJUJU I UPISUJU u učenički dom u školskoj godini 2022./2023. ELEKTRONIČKIM NAČINOM preko mrežne stranice informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (ISPUUD)
https://domovi.e-upisi.hr/


 • Početak prijava učenica/kandidatkinja u sustav 4. 7. 2022.
 • Početak prijave odabranih učeničkih domova 11. 7. 2022.
 • Rok za dostavu dokumentacije učenica(dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom) 13. 7. 2022.
 • Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom 13. 7. 2022.
 • Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 13. 7. 2022.
 • Završetak prijava i početak ispisa prijavnica 14. 7. 2022.
 • Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenice dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidatkinje iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav) 15. 7. 2022.
 • Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 15. 7. 2022.
 • Objava konačnih ljestvica poretka 16. 7. 2022.
 • Upis u učenički dom, dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom osobno ili elektroničkim putem (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom), dostava potpisanog obrasca o upisu u učenički dom (upisnice) učeničkom domu u koji se učenik upisao 18. 7. – 19. 7. 2022.

NATJEČAJ ZA PRIJAM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE GRADA ZAGREBA U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA - ODLUKA O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.


Dokumentacija potrebna za prijavu u dom

 • 1. Prijavnica za natječaj za upis u učenički dom - PREUZMITE PRIJAVNICU
 • 2. Preslike svjedodžbi 5.,6.,7., i 8. razreda osnovne škole
 • 3. Ostale dokumente koji mogu utjecat na pravo prednosti za prijem u učenički dom (vidi odluka MZOS-a)

Dokumentacija potrebna za upis u dom

 • 1. Upisnica 2021./2022.Upisnica 2021./2022. - PREUZMITE UPISNICU
 • 2. Potvrda o upisu u školu
 • 3. Liječnička potvrda za smještaj u dom
 • 4. Uvjerenje o prebivalištu
 • 5. Preuzeti ugovor o plaćanju doma (ovjeriti kod javnog bilježnika)

Potpisivanje ugovora odvijat će se 18.07.2022. i 19.07.2022. godine u prostorijama Doma u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
OBAVIJEST O UPISIMA UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ U ŠK.GODINI 2022./2023.
I
ODRŽAVANJU DANA OTVORENIH VRATA DOMA


Poštovani učenici i roditelji,

Sve obavijesti o upisima, načinu i rasporedu prijava, potrebnoj dokumentaciji pratite na našoj web stranici gdje ćete biti pravovremeno informirani.

Od 4.- 8. srpnja 2022. godine održavamo Dane otvorenih vrata Doma, u vremenu od 9 - 14 sati.

Molimo sve roditelje i učenike zainteresirane za posjet Domu da se prethodno najave na telefon: 01/4854- 092 ili na mail adresu: matos@dom-ucenika-agmatos-zg.skole.hr.


Kontakt i gdje smo

Kako doći do nas?

Karta

Život u domu

Kako izgleda život u domu?

Pogledajte

Novosti

Aktualno u domu

Pogledajte