Osoblje našeg doma stoje na raspolaganju korisnicima od ranog jutra do kasnih večernjih sati.

4 odgajatelja rade naizmjence od 7 ujutro do 22 sata navečer, kako bi učenici imali pedagoški nadzor i pomoć u učenju tokom dana. Svaki odgajatelj ima svoju odgojnu skupinu - Almir Alimanović, prof. (I.), Josip Lauš, prof. (II.), Ivana Mirković, prof. (III.), Mario Sušilović, prof. (IV.). U odgojnom radu im pomaže i stručna suradnica pedagoginja Ana Čavka. O zdravlju učenika brine viša medicinska sestra gospođa Elma Galić.

4 kuharice rade u dvije smjene kako bi udovoljile prehrambenim navikama i potrebama naših korisnika. Naše vrijedne tete kuharice su Ivana Šolaja, Marica Mendeš, Ana Petrović i Matea Bojčić. Dvije kuharice rade u jutarnjoj smjeni i dvije u popodnevnoj, a naši korisnici mogu dobiti jelo i mimo vremena predviđenog za pojedine obroke, ukoliko im raspored nastave ili prakse to zahtijeva. Svi učenici koji imaju zdravstvenih problema i iz tog razloga moraju imati prilagođeni jelovnik, imaju na to pravo, pa se za njih posebno kuha, kao i za vegetarijance.

Osim odgajatelja, za brigu o učenicima zaduženi su i noćni pazitelji, gđa. Martina Žinić i gosp. Zlatko Strmečki, koji rade noću, vikendima i praznicima.

O žaruljama, bravama, vratima, grijanju, vodi, radijatorima … brine naš domar gosp. Zdravko Blažev.
Financije vodi gospođa Jasenka Sedlar, računopolagatelj.

O čistoći i urednosti soba i cijeloga Doma brinu naše tri spremačice, gospođe Branka Penava, Blagica Perko i Merdijana Beriša.

Gospođa Nives Valentina Berlan, naš ekonom, brine o nabavci hrane i ostalih potrepština, npr. lijekova za domsku ljekarnu, papira i ostalog materijala za slobodne aktivnosti, i sudjeluje u kreiranju jelovnika sa kuharicama, medicinskom sestrom, odgajateljima i učenicima.

Na porti Doma sigurnost nam daju g. Damir Caušević i gđa Antonija Martinović

Ravnateljica, Lidija Padovan Đirlić, prof., od 2004. godine vodi Dom, uz svesrdnu pomoć tajnice, Ane Petrović.

Lidija Padovan Đirlić

Ravnateljica

Ana Čavka

stručna suradnica pedagoginja.

Almir Alimanović

prof. - odgajatelj - (I. odgojna skupina)

Josip Lauš,

prof. - odgajatelj - (II. odgojna skupina)

Ivana Mirković,

prof. - odgajateljica - (III. odgojna skupina)

Elma Galić,

viša medicinska sestra

Martina Žinić,

noćna paziteljica

Ana Petrović,

tajnica
Ana Meštrić

Ana Meštrić ,

tajnica na zamjeni

Jasenka Sedlar,

računopolagateljica

Nives Valentina Berlan,

ekonom

Marica Mendeš,

kuharica

Martina Bojčić,

kuharica

Ivana Šolaja,

kuharica

Ana Petrović,

pomoćna kuharica

Blagica Perko,

spremačica

Branka Penava,

spremačica
Merdjana Beriša

Merdijana Beriša,

spremačica

Zdravko Blažev,

domar

Antonija Martinović,

portirka

Damir Caušević,

portir

Kontakt i gdje smo

Kako doći do nas?

Karta

Život u domu

Kako izgleda život u domu?

Pogledajte

Novosti

Aktualno u domu

Pogledajte