AGM

Osoblje našeg doma stoje na raspolaganju korisnicima od ranog jutra do kasnih večernjih sati.

Četiri odgajatelja rade naizmjence od 7 ujutro do 22 sata navečer, kako bi učenici imali pedagoški nadzor i pomoć u učenju tijekom dana. Svaki odgajatelj ima svoju odgojnu skupinu – Antonija Martinović, prof. (I.), Marija Magdalena Maruna, prof. (II.), Ivana Mirković, prof. (III.), Mario Sušilović, prof. (IV.). U odgojnom radu im pomaže i stručna suradnica pedagoginja Ana Čavka. O zdravlju učenika brine magistra sestrinstva Edita Majder.

Tri kuharice rade u tri smjene kako bi udovoljile prehrambenim navikama i potrebama naših korisnika. Naše vrijedne tete kuharice su Ana Petrović, Ivana Šolaja i Branka Ivanček. Jedna kuharica radi u jutarnjoj smjeni, druga u međusmjeni te treća u popodnevnoj, a naši korisnici mogu dobiti jelo i mimo vremena predviđenog za pojedine obroke, ukoliko im raspored nastave ili prakse to zahtijeva. Svi učenici koji imaju zdravstvenih problema i iz tog razloga moraju imati prilagođeni jelovnik, imaju na to pravo, pa se za njih posebno kuha, kao i za vegetarijance.

Osim odgajatelja, za brigu o učenicima zaduženi su i noćni pazitelji, gđa. Marijana Kranjc i gosp. Zlatko Strmečki, koji rade noću, vikendima i praznicima.

O žaruljama, bravama, vratima, grijanju, vodi, radijatorima … brine naš domar gosp. Zdravko Blažev. Financije vodi gospođa Dejana Čović, računopolagatelj.

O čistoći i urednosti soba i cijeloga Doma brinu naše tri spremačice, gospođe Evelina Haljeta, Merdijana Beriša i Nadica Šaplek. Tetu Evelinu trenutno mijenja Saraswatti Routh Maglaić.

Gospođa Matea Bojčić, naš ekonom, brine o nabavci hrane i ostalih potrepština, npr. lijekova za domsku ljekarnu, papira i ostalog materijala za slobodne aktivnosti, i sudjeluje u kreiranju jelovnika sa kuharicama, medicinskom sestrom, odgajateljima i učenicima.

Na porti Doma sigurnost nam daju gđa. Nives Valentina Berlan i gđa. Martina Žinić.

Ravnateljica, Lidija Padovan Đirlić, prof., od 2004. godine vodi Dom, uz svestranu pomoć tajnice, Ane Petrović.

Lidija Padovan Đirlić

Ravnateljica

Ana Čavka

stručna suradnica pedagoginja.

Antonija Martinović,

prof. - odgajateljica - (I. odgojna skupina)

Marija Magdalena Maruna,

prof. - odgajateljica - (II. odgojna skupina)

Ivana Mirković,

prof. - odgajateljica - (III. odgojna skupina)

Edita Majder,

viša medicinska sestra

Martina Žinić,

portirka

Ana Petrović,

tajnica

Dejana Čović,

računopolagateljica

Matea Bojčić,

ekonom

Ivana Šolaja,

kuharica

Ana Petrović,

pomoćna kuharica

Evelina Haljeta,

spremačica
Merdjana Beriša

Merdijana Beriša,

spremačica
Branka Ivanček

Branka Ivanček,

spremačica

Zdravko Blažev,

domar

Nives Valentina Berlan,

portirka

Marijana Kranjc,

noćna paziteljica

Kontakt i gdje smo

Kako doći do nas?

Karta

Život u domu

Kako izgleda život u domu?

Pogledajte

Novosti

Aktualno u domu

Pogledajte